CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN

I. CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

Công ty TNHH TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN (sau đây gọi là “Toyota”) xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng ghé thăm trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ http://www.toyotasaigon.com . Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của bạn đến sản phẩm và tìm hiểu về trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Xin vui lòng dành thời gian để đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Toyota như dưới đây. Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều chỉnh của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.

1. Thông tin khách hàng

Mọi thông tin của khách hàng đều là những nội dung quan trọng với Toyota, vì vậy việc bảo vệ lĩnh vực riêng tư của bạn trong quá trình xử l‎ý thông tin cá nhân là điều quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt quá trình làm việc.

Trong vài vùng trên trang thông tin điện tử, Toyota có thể yêu cầu bạn cho biết một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp cho bạn một dịch vụ nào đó. Các thông tin này, ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, và các dạng yêu cầu, sẽ được thu nhận và lưu trữ phù hợp với bản chất của yêu cầu đó để đáp ứng nhu cầu của bạn. Nói cách khác, tất cả các thông tin bạn đưa ra sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ mà Toyota cung cấp cho bạn.

Bạn có thể tin tưởng rằng, mọi thông tin bạn chia sẻ đều được Toyota giữ gìn và cố gắng bảo mật, đồng thời luôn áp dụng những quy trình và chính sách bảo mật tốt nhất nhằm bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của bạn khỏi mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ, ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:

 • Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý tiết lộ.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho chi nhánh và đại lý của mình và những đối tác tiếp nhận khảo sát sản phẩm. Những đối tượng này sẽ truy cập thông tin cá nhân của bạn ở mức độ cần thiết để thực hiện chức năng, và không được phép chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào khác.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Toyota hoặc những công ty liên kết; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.

2. Thông tin bản quyền/đăng ký nhãn hiệu

Tất cả các thông tin hiển thị trên trang thông tin điện tử này bao gồm, nhưng không giới hạn: tên các dòng xe; khẩu hiệu; các logo, văn bản, đồ họa, hình ảnh và biểu tượng và các tài liệu khác đều là đối tượng của quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ khác của Toyota.

Đồng thời, đối với trang thông tin điện tử này và tất cả các nội dung trong trang thông tin điện tử này, không được phép sao chép, tái tạo lại, phát hành lại, tải lên, đăng tải, truyền đi, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các công việc phái sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Toyota. Riêng đối với logo, biểu tượng Toyota, nghiêm cấm sử dụng, tải về, sao chép hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong một số trường hợp, Toyota cho phép bạn một cách hạn chế, không độc quyền, không chuyển giao để truy cập và hiển thị các trang bên trong trang thông tin điện tử này, chỉ riêng trên máy tính của bạn và chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Sự cho phép này tồn tại với điều kiện:

 • Bạn không được phép thay đổi nội dung được hiển thị trên trang thông tin điện tử này, phải giữ nguyên vẹn giữ lại tất cả quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác của các tài liệu này, và phải chấp nhận bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào đi kèm với các nội dung hoặc bất kỳ điều gì khác được quy định trong trang thông tin điện tử này.
 • Bạn không được sửa đổi tài liệu dưới bất kì hình thức nào hoặc sao chép hoặc công bố công khai, trình bày, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu đó với mục đích thương mại hoặc truyền bá.
 • Bạn không được sao chép bất kỳ nội dung nào từ trang thông tin điện tử này sang bất kỳ trang thông tin điện tử hoặc phương tiện thông tin nào khác.

Việc bạn không thể tuân thủ những điều khoản, điều kiện và thông báo trên trang thông tin điện tử này sẽ dẫn đến việc tự động tước đi bất kỳ quyền nào của bạn, mà không cần phải báo trước, và bạn phải ngay lập tức hủy bỏ tất cả các bảo sao của các tài liệu đã được tải về mà bạn đang có hoặc đang kiểm soát. Ngoại trừ đối với những sự cho phép hạn chế đã đề cập đến ở đoạn trên, Toyota không trao bất cứ một quyền ngụ ý hay công khai, hoặc giấy phép đối với bất kỳ bằng phát minh, bằng sang chế, thương hiệu, bản quyền nào hoặc quyền sở hữu hay quyền sở hữu trí tuệ nào khác.

3. Thay đổi nội dung sản phẩm, giá cả

Tất cả những hình ảnh minh họa, thông tin, thông số kỹ thuật và giá cả được đề cập trên trang thông tin điện tử này là chính xác vào thời điểm xây dựng trang thông tin điện tử . Tất cả các giá xe được niêm yết theo giá bán lẻ. Tuy nhiên, Toyota có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ mẫu mã, đặc tính, thông số kỹ thuật, thiết kế và giá cả của sản phẩm được đề cập trên trang thông tin điện tử này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước.

Vui lòng hãy liên hệ với Toyota hoặc các đại lý tại các địa phương để có thông tin hoặc chi tiết mới nhất, phù hợp và chính xác nhất.

4. Một số miễn trừ trách nhiệm nhất định

a. Trách nhiệm thông tin

Thông tin trên trang thông tin điện tử này do Toyota cung cấp và hoàn toàn hợp pháp. Toyota luôn cố gắng cập nhật và cung cấp tới bạn các thông tin chính xác nhất. Tuy nhiên, trong quá trình cung cấp thông tin, trang thông tin điện tử này có thể chứa những sai sót kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, do đó, thông tin trên trang thông tin điện tử này không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh.Trong mọi trường hợp, Toyota không chịu trách nhiệm đối với bên nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trực tiếp, ám chỉ, đặc biệt, mang tính cảnh cáo hoặc mang tính hậu quả ở bất kỳ thể loại nào và vì bất kỳ lý do nào liên quan đến hoặc phát sinh từ trang thông tin điện tử này hoặc việc sử dụng trang thông tin điện tử này, hoặc của bất kỳ trang thông tin điện tử nào hoặc tài nguyên nào được liên kết với, được tham chiếu đến hoặc được truy cập thông qua trang thông tin điệnt ử này, hoặc đối với việc sử dụng hay tải xuống, hay truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào kể cả khi Toyota khuyến nghị rõ ràng về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

b. Các liên kết khác

Trang thông tin điện tử này có thể có những đường liên kết với các trang thông tin điện tử khác. Toyota cung cấp những kết nối này nhằm thuận tiện hơn cho bạn và điều đó không có nghĩa là Toyota chịu trách nhiệm cho các trang kết nối này hay trang thông tin điện tử nay dưới quyền kiểm soát của Toyota.

Xin vui lòng biết rằng Toyota không chịu trách nhiệm thực hiện hay các quy định về quyền riêng tư hay nội dung hoặc các quy định về bảo mật đối với những trang thông tin điện tử đó. Quyền sử dụng của bạn đối với các liên kết và ứng dụng tùy thuộc vào chính sách riêng của các trang kết nối hay trang thông tin điện tử đó. Do vậy, Chúng tôi khuyến khích người sử dụng tìm hiểu chính sách về quyền riêng tư, hướng dẫn bảo mật cũng như các nội dung của các trang kết nối hay trang thông tin điện tử này trước khi sử dụng liên kết hoặc ứng dụng đó.

5. Quyền thay đổi

Toyota giữ quyền thay đổi những Điều khoản sử dụng trên đây và bất kỳ thông tin nào trong trang thông tin điện tử này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước cho bạn. Toyota cũng có thể đưa ra những cải tiến hoặc thay đổi trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang thông tin điện tử này vào bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó lên trang thông tin điện tử để người sử dụng luôn nhận thức những thông tin chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng những thông tin đó và những trường hợp mà chúng tôi tiết lộ những thông tin đó.

II. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Phương thức thanh toán

 1. Chuyển khoản tiền mặt

 2. Thanh toán thẻ: VISA, Master Card
  Hạn mức dưới 20.000.000 VNĐ / 1 khách hàng
  (chỉ áp dụng đối với Khách hàng là chủ thẻ và hóa đơn sẽ được xuất cho chủ thẻ)

2. Chứng từ thanh toán

 1. Quý khách vui lòng lấy hóa đơn ngay trong ngày, trường hợp hủy, sửa đổi hóa đơn chỉ giải quyết trong tháng xuất hóa đơn.

 2. Trường hợp khách hàng tạm nộp, đề nghị thanh quyết toán và xuất hóa đơn trong 30 ngày. Nếu quá thời hạn trên chúng tối sẽ không giải quyết.

 3. Trường hợp đặt cọc phụ tùng, sau 30 ngày kể từ ngày thông báo hàng về, nếu quý khách không nhận hàng, chúng tôi sẽ hủy đơn hàng và không hoàn lại tiền cọc

III. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN/GIAO NHẬN/CÀI ĐẶT

1. Phạm vi điều chỉnh

Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận xe giữa TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN và Khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng

Công ty và Khách hàng mua xe của TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán).

3. Địa điểm giao – nhận xe

Công ty sẽ bàn giao xe cho Khách hàng tại trụ sở TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN hoặc tại địa chỉ của khách hàng yêu cầu, tùy vào thỏa thuận giữa Tư vấn bán hàng và Khách hàng.

4. Quy trình giao – nhận

Nguyên tắc chung: TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN chỉ giao xe cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao xe cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao xe cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao xe không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN có quyền từ chối giao xe và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao xe không thành công. Trong mọi trường hợp TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN sẽ bàn giao xe cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.

Trước khi tiến hành bàn giao xe nhân viên Tư vấn bán hàng của TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao xe và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao xe. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao xe ngoài trụ sở showroom sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN và Khách hàng.

Tại thời điểm bàn giao- nhận xe, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng xe, sổ bảo hành, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mại khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.

5. Thời gian giao xe

Thời gian giao xe theo quy định cụ thể tại hợp đồng.

Trong thời gian chờ đợi nhận xe, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xe xin vui lòng liên hệ hotline của TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN để nhân viên của TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN có thể trợ giúp cho Khách hàng.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/BẢO TRÌ

1. Những gì được bảo hành

 1. Chế độ bảo hành bắt đầu áp dụng khi xe được giao cho chủ xe đầu tiên.

 2. Trong vòng 36 tháng hay xe đi đạt 100.000km tùy thuộc điều kiện nào đến trước, TOYOTA VIỆT NAM đảm bảo sẽ sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ phụ tùng nào của xe TOYOTA mới bị hỏng hóc, trong điều kiện hoạt động bình thường, do nguyên liệu không tốt hay do lỗi lắp ráp, trừ những điều ghi trong mục "Những gì không được bảo hành". Bảo hành vẫn tiếp tục áp dụng ngay cả khi xe được chuyển nhượng cho những chủ xe khác.

 3. Thời hạn bảo hành cho ắc quy là 12 tháng hoặc 20.000km tuỳ điều kiện nào tới trước.

 4. Ðược bảo hành theo một chế độ riêng của nhà sản xuất lốp.

 5. Mọi sửa chữa thuộc chế độ bảo hành (phụ tùng và/hoặc công lao động) là MIỄN PHÍ.

 6. Việc bảo hành chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2. Những gì không được bảo hành

 1. Chế độ bảo hành bắt đầu áp dụng khi xe được giao cho chủ xe đầu tiên.

 2. Sửa chữa, điều chỉnh do bảo dưỡng xe không phù hợp, không bảo dưỡng hay dùng nhiên liệu, dầu bôi trơn khác với những loại ghi trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng" không thuộc chế độ bảo hành.

 3. Chủ xe có trách nhiệm bảo dưỡng xe như kiểm tra hoạt động của máy, thay dầu bôi trơn, rửa xe, đánh bóng, thay bầu lọc, nước làm mát, buzi, cầu chì, thay chổi gạt mưa, má phanh, đĩa côn đã mòn. Ðó là việc bảo dưỡng thường xuyên cho mọi loại xe.

 4. Tiếng động bình thường, xe rung, sự ăn mòn hay bị giảm giá trị tự nhiên như ngả màu, biến dạng, tỳ vết, không được bảo hành.

 5. Mọi hỏng hóc đối với chiếc xe nào đã bị thay đổi hay điều chỉnh đồng hồ công-tơ-mét dẫn đến không xác định được số đo chính xác đều không được bảo hành.

 6. Thiệt hại phụ hoặc hậu quả kèm theo như gọi điện thoại, mất thời gian, nhỡ việc hay thiệt hại về thương mại không thuộc chế độ bảo hành.

3. Trách nhiệm của chủ xe

 1. Bạn có trách nhiệm đưa xe đi đến bất kỳ Ðại lý/Trạm bảo hành và sửa chữa được TOYOTA VIỆT NAM uỷ quyền nào trên toàn lãnh thổViệt Nam để làm bảo hành.

 2. Bạn có trách nhiệm sử dụng xe, bảo dưỡng xe một cách hợp lý và quan tâm tới xe theo đúng những chỉ dẫn ghi trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng". Nếu xe của bạn được sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt, bạn càng phải chú ý bảo dưỡng xe như yêu cầu trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng".

 3. Bạn có trách nhiệm ghi lại tất cả những lần bảo dưỡng xe. Ðiều này cần thiết vì trong một số trường hợp nó chứng tỏ bạn đã bảo dưỡng xe theo như yêu cầu.

4. Những thông tin cần thiết với chủ sở hữu xe

 1. Ðại lý/Trạm bảo hành ủy quyền Toyota của bạn sẽ thực hiện những sửa chữa cần thiết sử dụng những phụ tùng mới hoặc những phụ tùng tái chế. Dù bất kỳ đại lý/Trạm bảo hành Toyota nào ở Việt Nam cũng thực hiện dịch vụ bảo hành, Toyota khuyên bạn trở lại đại lý/Trạm bảo hành bán xe cho bạn vì những quan tâm lâu dài và đặc biệt của họ đối với bạn.

 2. Nếu bạn đi du lịch hoặc di chuyển sang nước khác và hỏng hóc xảy ra, hãy liên hệ với Ðại lý Toyota ở địa phương. Tuy vậy, xin lưu ý rằng, dịch vụ bảo hành có thể không được cung cấp bởi Đại lý tại địa phương, vì xe Toyota của bạn có thể không tuân thủ theo qui định và/hoặc những yêu cầu về môi trường của quốc gia đó.

 3. Hãng TOYOTA tự hào về những cam kết về chất lượng, mẫu mã, trình độ tay nghề và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Tất cả Đại lý/Trạm bảo hành TOYOTA tại Việt Nam được trang bị những thiết bị, đồ nghề và dự những khoá đào tạo để phục vụ và sửa chữa xe TOYOTA.

 4. Trong trường hợp hỏng hóc xảy ra, hãy chuẩn bị những thông tin sau đây: Mô tả chính xác về những hỏng hóc bao gồm những điều kiện hoạt động.

  • Model và năm sản xuất.
  • Số nhận dạng phương tiện (VIN).
  • Số đo công tơ mét hiện thời.
  • Ngày mua xe.
  • Ðại lý/Trạm bảo hành bán xe và thực hiện dịch vụ.
  • Thống kê quá trình dịch vụ xe của bạn.

Ðể đáp ứng một cách nhanh nhất có thể, chúng tôi đề nghị bạn tuân theo những thủ tục được tóm lược dưới đây.

Ðây là cách trực tiếp nhất để giải quyết những vấn đề của Bạn. Tất cả những Đại lý/Trạm bảo hành Toyota ở Việt Nam là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc cung cấp các dịch vụ và sửa chữa Bạn cần. Ðầu tiên, liên hệ với Trưởng phòng Dịch vụ của Đại lý/ Trạm Dịch vụ hoặc với nhân viên phụ trách quan hệ với khách hàng. Giải thích đầy đủ về tình trạng hỏng hóc. Nếu bạn thấy rằng vấn đề không được giải quyết, hãy trình bày với Giám đốc Đại lý của Bạn là người quan tâm nhất đến sự hài lòng và sự lui tới của Bạn. Nếu Đại lý TOYOTA của Bạn không thể đưa ra giải pháp...


Liên hệ với phòng dịch vụ của TMV được ghi trên Phiếu đăng ký bảo hành.

5. Duy trì xe trong tình trạng tốt nhất bằng việc bảo dưỡng phù hợp

 1. Để làm Bạn hoàn toàn hài lòng về diện mạo cũng như hoạt động của xe, Ðại lý/ Trạm bảo hành có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, lau rửa, thử nghiệm đối với chiếc xe của Bạn. Ðiều này được thực hiện để đảm bảo chắc chắn rằng xe được giao cho bạn trong tình trạng tốt nhất sau khi vận chuyển từ nhà máy đến.

 2. Xe của Bạn sẽ được bảo dưỡng 1.000 km miễn phí khi bạn trình sổ bảo hành này cho Ðại lý/Trạm bảo hành TOYOTA của Bạn. Việc bảo dưỡng sẽ tuân thủ theo đúng những yêu cầu trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng" và miễn phí, trừ những chi phí cho việc thay dầu bôi trơn, bầu lọc nếu có vì đó là nội dung bảo dưỡng thường xuyên.

 3. Việc bảo dưỡng theo đúng yêu cầu sẽ đảm bảo hoạt động tốt nhất, độ tin cậy và tuổi thọ dài hơn cho xe TOYOTA của Bạn.

  Ðể đảm bảo rằng chiếc xe TOYOTA của Bạn ở trong tình trạng tốt nhất, điều tối quan trọng là xe phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo những yêu cầu trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng".

  Trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng" có một bảng ghi nội dung bảo dưỡng cần thiết và một mục ghi những việc bạn có thể tự làm lấy. Chu trình bảo dưỡng và sửa chữa là kết quả của kinh nghiệm và thử nghiệm và hệ quả là xe của Bạn được bảo dưỡng một cách hiệu quả và kinh tế nhất.

  Nếu xe được sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt, bạn càng phải bảo dưỡng xe thường xuyên hơn. Một lần nữa, hãy xem cuốn "HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG".

V. CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

Chính sách đổi/trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ nhà sản xuất và quy định của Toyota Việt Nam.